Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de huidige maatschappij. Ook bij ons spelen deze speerpunten een belangrijke rol in onze bedrijfsvoering. Duurzaamheid gaat over producten en diensten, maar ook over onze eigen impact als organisatie op de maatschappij. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld stille en zuinige banden verkopen en de gebruikte banden op een milieuvriendelijke wijze afvoeren. Datzelfde geldt voor olie en andere onbruikbare materialen.

Wij hebben groene stroom en gaan zuinig om met energie. Begin dit jaar zijn ruim 400 zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijke capaciteit van 102.000 kWp. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde stroomverbruik van 30 huishoudens . De energiebesparing levert een CO2 reductie op van 65.000 kg en dat staat gelijk aan het planten van meer dan 15.000 bomen.

Onze bedrijfscultuur is vastgelegd in 6 punten:

Sfeer
Rendement
Tevredenheid (klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid)
Kwaliteit (meetbaar: tevreden.nl, klachtenregistratiesysteem)
Ontwikkeling (bedrijf, diensten en medewerkers)
Ondernemerschap (directie en medewerkers)

Onze doelen vormen de basis van onze werkwijze, dit zijn o.a.

2 keer per jaar meten wij onze medewerkers-betrokkenheid.

De score van klanttevredenheid is gelijk of hoger dan in 2014 (8.8).

  • Iedere medewerker toont ondernemerschap en klantgerichtheid.
  • Onze doelen worden per jaar aangepast en hebben elk jaar een ander hoofditem.

Sponsoring verenigingen en goede doelen. Doelstelling voor 2016 is het meetbaar maken van de sponsorgelden. Er wordt van verenigingen & goede doelen een bijdrage aan de doelstellingen en cultuur van Klaverlaan verwacht. Eén en ander is nog in ontwikkeling. 

Problemen of onderhoud aan uw auto, bel 072-5057515 Of maak een afspraak