PRIVACYVERKLARING 

We hechten veel waarde aan de privacy van onze relaties. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder daar eerst uw toestemming voor te vragen en we springen hierdoor zorgvuldig om met uw gegevens. 
  

Gegevens die we gebruiken tijdens uw bezoek aan onze website: 

 • Onze webserver herkent automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres¬†

 

 

Bij een bezoek aan onze website bewaren we: 

 • Uw e-mailadres indien u beoordelingen of vragen plaatst op deze website¬†
 • Uw e-mailadres indien u dit aan ons communiceert¬†
 • De domeinnaam van andere websites die u geraadpleegd heeft om naar onze site te gaan¬†
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze website geraadpleegd heeft¬†
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld als u zich registreert)¬†

 

We gebruiken de informatie om: 

 • Onze website¬†te verbeteren¬†
 • Onze marketinguitingen relevanter en persoonlijker te maken¬†

 

Bij een bezoek aan ons bedrijf bewaren we o.a.:

 • Uw NAW gegevens, telefoonnummers en e-mailadres
 • Voertuiggegevens, waaronder kilometerstanden en onderhouds- en verkoophistorie
 • Kopie ID in geval van proefritten, voorzien van een kopie stempel / ID cover om misbruik te voorkomen

 

 

 

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen intern voor het tot stand brengen van communicatie wat op dat moment relevant is.¬†Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan andere organisaties voor commerci√ęle doeleinden. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.¬†

 

DOELEINDEN

Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om onze communicatie zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Policy, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Veranderingen

Deze Privacy Policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze websites. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

 

COOKIES 

Op enkele van onze websites maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Cookies helpen ons om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, waarmee we onze site weer beter kunnen laten aansluiten bij uw wensen. Ook worden er in cookies uw persoonlijke voorkeuren bewaard .In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.  Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Kleverlaan BV indien wettelijk verplicht u vooraf (bij het eerste bezoek aan de website) om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Kleverlaan BV opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken, dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Kleverlaan BV gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. 
  
Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website. 
  

GOOGLE ANALYTICS 

De informatie van deze cookies wordt ook overgebracht naar Google en opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt, om ons rapporten over alle website-activiteit te sturen en om andere diensten aan te bieden. Google mag al deze informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover ze beschikt.  

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 

Wij (KLEVERLAAN BV) zijn de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze receptie via info@kleverlaan.nl.  Wij zullen u binnen twee weken meedelen welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en of wij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kunnen voldoen. 

 

BEVEILIGDE VERBINDINGEN 

Binnen de websites van Kleverlaan BV maken we gebruik van beveiligde SSL-verbindingen. Dit betekent dat gegevens die u verstuurt binnen het bestelproces en contactformulieren veilig en versleuteld worden verstuurd. 
  

NIEUWSBRIEF 

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief te sturen. Deze nieuwsbrief gebruiken we om u uitsluitend op de hoogte te brengen van allerlei nieuws op autogebied. U kunt zich na inschrijving ten alle tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief,  door het sturen van een e-mail aan info@kleverlaan.nl of via een link in de nieuwsbrief. 
  

TOESTEMMING 

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande. De gegevens op onze website zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. 
Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo's. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 
  

Onze contactgegevens 

Kleverlaan B.V. 

Rijksweg 154a 

1906 BL 

Limmen 

Info@kleverlaan.nl  

Problemen of onderhoud aan uw auto, bel 072-5057515 Of maak een afspraak